Bókari

Hótel á Suðurnesjum óskar eftir að ráða reyndan bókara. Skrifstofur fyrirtækisins eru í Reykjavík og mun viðkomandi hafa starfsstöð þar.


Um fullt starf er að ræða og vinnutími eftir nánara samkomulagi.
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og með gott frumkvæði, hafa getu til að vinna undir álagi og leggja metnað í nákvæm og vönduð vinnubrögð.
Starfið er tímabundið til 2 mánaða með möguleika á áframhaldandi starfi.

Starfssvið:
  • Færsla bókhalds og afstemmingar
  • Frágangur og samskipti við endurskoðanda
Hæfniskröfur:
  • Haldbær reynsla og þekking á bókhaldi
  • Góð almenn tölvukunnátta
  • Þekking og reynsla af notkun bókhaldskerfisins DK eða sambærilegu kostur
  • Rík hæfni í mannlegum samskiptum
  • Nákvæm og vönduð vinnubrögð

Önnur störf