Normx logo

Sölumaður

NormX óskar eftir að ráða jákvæðan og lausnamiðaðan einstakling í starf sölumanns.


Vinnutími er frá kl. 10:00 til kl. 18:00 mánudaga til fimmtudaga og frá kl. 10:00 til kl. 17:00 á föstudögum. Annar hvor laugardagur á sumartíma frá kl. 11:00 – kl. 15:00 eða eftir samkomulagi.
Viðkomandi þarf að búa yfir góðu verkviti, sýna metnað og frumkvæði í starfi ásamt því hafa góða söluhæfileika og ríka þjónustulund.

Starfssvið:
  • Sala og ráðgjöf vegna svalalokana og heitra potta
  • Tilboðsgerð og eftirfylgni með sölu
  • Heimsóknir til viðskiptavina
  • Önnur tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur:
  • Reynsla af sölustörfum æskileg
  • Góð almenn tölvukunnátta
  • Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
  • Skipulögð og öguð vinnubrögð
  • Góð íslenskukunnátta


NormX er næstum 40 ára gamalt íslenskt framleiðslufyrirtæki sem framleiðir heita potta og er umboðsaðili fyrir Cover svalalokanir sem framleiddar eru í Finnlandi. Lögð er áhersla á að veita persónulega og góða þjónustu til viðskiptavina.

Önnur störf